PENYEDIA PERKHIDMATAN

Insert your text here

 1. Agensi Kerajaan
 2. SWASTA
 3. NGO
  • Kekeluargaan
   • Persatuan Wadah Pencerdasan Umat Malaysia
   • Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) Cawangan Negeri Kedah
   • Persatuan Penduduk Kampung Tanjong Engkilili
   • Persatuan Titian Kasih Pulau Pinang
   • Majlis Kebangsaan Pertubuhan-Pertubuhan Wanita Malaysia (National Council Of Women’s Organisations (NCWO) Malaysia
   • Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (Muslim Welfare Are Organisation Malaysia)
   • Persatuan Mencegah Dadah Malaysia (PEMADAM) Cawangan Daerah Kuala Penyu
   • Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM)
   • “Warisan Ummah Ikhlas Foundation
    (Yayasan Warisan Ummah Ikhlas Foundation)”
   • Persatuan Kebajikan Wirawati Jaya Malaysia
   • Persatuan India Muslim Perak (PRIM)
   • Pertubuhan Sosial dan Pendidikan Wanita Impian Negeri Selangor
   • Pertubuhan Membina Kapasiti dan Intelek Sosial Malaysia (PEMKIS)
   • Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) Cawangan Negeri Johor
   • Pertubuhan Pusat Aktiviti Warga Emas Tumpat
   • Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) Cawangan Negeri Terengganu (Wanita IKRAM Terengganu)
   • Persatuan Kebajikan Komuniti Permatang Rambai, Pasir Puteh, Kelantan
   • The Keng Ngai Chew’s Clansmen Association, Malaysia
   • Pertubuhan IKRAM Malaysia
   • Pertubuhan IKRAM Malaysia Negeri Kelantan
   • Persatuan Wadah Pencerdasan Umat Malaysia (WADAH) Cawangan Sabah
   • Persatuan Penduduk Taman Bakar Arang, Sungai Petani
   • Perkumpulan Perempuan Sabah (Baru) (PPS (B))
   • Kesatuan Kebangsaan Pekerja-pekerja Pihak Berkuasa Tempatan Semenanjung Malaysia
   • Pertubuhan Kebajikan dan Pendidikan Helping Hands, Malaysia
  • Keibubapaan
   • Pertubuhan Pembangunan Wanita Che Siti Wan Kembang Kelantan
   • Majlis Kebajikan Masyarakat Negeri Perlis
   • Kelab Suara Wanita (SUARANITA)
   • Persatuan Ibu Bapa Taska Permata Timang Kuala Lumpur dan Selangor
   • Persatuan Kebajikan dan Pembangunan Ibu Tunggal Masyarakat India Taiping, Perak
   • Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia (LKPIM)
   • Kelab Kebajikan Rakyat Malaysia (Malaysian Rakyat Charity Club)
   • Kulim Hindu Sabha
   • Pertubuhan Pendidikan Digital Malaysia
   • Pertubuhan Penganut Sree Rama Baktha Anjaneyar Madam Malaysia (Sri Rama Baktha Anjaneyar Madam Malaysia)
   • Persatuan Kaunselor Muslim Kelantan
   • Pertubuhan IKRAM Malaysia
   • Persatuan Kebajikan Komuniti Permatang Rambai, Pasir Puteh, Kelantan
   • Persatuan Matematik dan Grafik Berkomputer Sabah (Sabah Mathematics and Computer Graphics Association) (MAGRAPH)
   • Persatuan Cendikyawan Telugu Malaysia (Telugu Intellectual Society of Malaysia) (TISM)
   • Persatuan Insani Darul Takzim, Johor Bahru, Johor
   • Kelab Komuniti Harmoni Melaka
  • Kebapaan
   • Persatuan Pendidik Profesional Kelantan (ProPendidik)
  • Pembangunan Remaja
   • Persatuan Insani Darul Takzim, Johor Bahru, Johor
   • Kelab Kebajikan Cahaya Mutiara Kelantan (KEMUNCAK)
   • Persatuan Perikatan Persaudaraan Wanita Selangor
   • Pertubuhan Rekreasi Negeri Kelantan
   • Persatuan Kelab Kiwanis Malaysia
   • Badan Kesenian Perdana Putra Kuantan
   • Persatuan Kebajikan Cahaya Qasih Malaysia
   • Persatuan Kebajikan Isha Selangor
   • Angkatan Belia Islam Malaysia Negeri Johor
   • Kelab Belia Generasi Intelek Taman Samudera
   • Pertubuhan Belia Hindu Seputeh Kuala Lumpur (Seputeh Hindu Youth Organisation Kuala Lumpur)
   • Persatuan Alam Sekitar, Selangor
   • Persatuan Bekas Pelajar Sekolah Menengah Tunku Kurshiah (Kuala Pilah) Malaysia (KURSHIAN)
   • Pertubuhan Kebajikan Masyarakat dan Sosial Pelangi Damansara Selangor
   • Pertubuhan Penganut Sree Rama Baktha Anjaneyar Madam Malaysia (Sri Rama Baktha Anjaneyar Madam Malaysia)
   • Pertubuhan Belia Hindu Cawangan Rembau Jaya
   • Yayasan Kebajikan Insan Malaysia (Earth Child Charity Foundation Malaysia)
   • Gerakan Ehsan Selangor
   • Persatuan Dakwah Hidayatul Islamiah Kelantan
   • Pertubuhan Komuniti dan Perkhidmatan Wisdompath Malaysia
   • Pertubuhan Pergerakan Wanita Johor (JEWEL)
   • Pertubuhan Kepimpinan dan Pembangunan Profesionalisme, Malaysia (Leadership and Profesionalism Development Society)
   • Pertubuhan IKRAM Malaysia
   • Dewan Perhimpunan China Kuala Lumpur dan Selangor
   • Pertubuhan Belia Sri Perdana Kuantan
   • Persatuan Kesejahteraan Kaum India Pulau Pinang
    (Penang Indian Wellbeing Association (PENIWA))
   • Persatuan Penduduk Desa Mutiara
   • Yayasan Soroptimist Malaysia
  • Persediaan Perkahwinan
   • Pusat Kaunseling Agape Malaysia (Agape Counselling Centre Malaysia)
   • Pertubuhan Kebajikan Eden, Kluang, Johor (Eden Welfare Charity Society, Kluang, Johor)
   • Dewan Perhimpunan China, Negeri Sembilan (Negeri Sembilan Chinese Assembly Hall)
   • Persatuan Sosial Purplelily Kuching (Purpelelily Social Association Kuching)
   • Persatuan Kelab-Kelab Belia Malaysia kawasan Maran B
   • Persatuan Murid-Murid Tua Sekolah Yu Hua Kajang
   • Persatuan Life Line Malaysia (Life Line Association Malaysia
   • Persatuan Kepenggunaan Dan Pembangunan Diri
   • Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) Cawangan Wanita IKRAM Pulau Pinang
   • Persatuan Pembangunan Masyarakat Penyayang Sungai Buloh, Selangor
   • Pertubuhan Pembangunan Masyarakat Holistik Negeri Sembilan
   • Persatuan Penulis-Penulis Kristian Malaysia
   • Persatuan Kebajikan Penganut Agama Buddha Than Hsiang Wilayah Persekutuan dan Selangor (Than Hsiang Buddhist Welfare Association, Wilayah Persekutuan and Selangor)
   • Pertubuhan Kebajikan Masyarakat India Negeri Sembilan
   • Persatuan Kebajikan Kaum India Taman Penarikan Bahau, Negeri Sembilan
   • Persatuan Kebajikan Mitra Than Hsiang, Pulau Pinang
   • Persatuan Kebajikan Masyarakat Miskin Sabah
   • Persatuan Kepenggunaan dan Pembangunan Diri
   • Kelab Cakna Modal Insan Terengganu (CAKNA)
   • Pertubuhan Seni Kehidupan Utara
   • Persatuan Kaunseling Komuniti Cina Malaysia
   • Malacca Heng Ann Association
   • Persatuan Kebangsaan Orang Ulu (Orang Ulu National Association Sarawak)
   • Pertubuhan Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA) Cawangan Melaka Tengah
   • Persatuan Pengusaha-pengusaha Persolekan dan Perhiasan Pulau Pinang
   • Persatuan Ibu Tunggal Sarawak
   • Persatuan bagi Orang-orang Buta Malaysia (Malaysian Association for the Blind)
   • Persatuan Pengusaha-pengusaha Kecil dan Sederhana Daerah Kulim
   • Persatuan Masyarakat India Lahad Datu, Sabah (2016)
   • Kelab Rekreasi dan Komuniti Sri Kota, Kota Bharu, Kelantan
   • Kulim Hindu Sabha
   • Pertubuhan Kebajikan India Bersatu Negeri Melaka
   • Persatuan Kepenggunaan Dan Pembangunan Diri
   • Buddhist Gem Fellowship
   • Majlis Kebajikan Masyarakat Negeri Perlis
   • Persatuan Kebajikan Joggers Negeri Perlis
   • Persatuan Insan Kreatif Kota Bharu Kelantan
   • Persatuan Penganut Dewa Sri Muniswarar Arau, Perlis
   • Persatuan Belia Remaja Pendang
   • Junior Chamber International Kuching
   • Persatuan Jalinan Kasih
  • Pemantapan Perkahwinan
   • Persatuan Pencinta Damai
   • Persatuan Serumpun Budaya Kinabalu Sabah
   • Pertubuhan Hawa Pertiwi Daerah Petaling, Selangor
   • Kelab Veteran MAYC Negeri Perak
   • Badan Kebajikan Bagi Insan Istimewa Kuantan, Pahang
   • Dewan Perhimpunan China Negeri Sembilan
   • Persatuan Sukarelawan Kanser dan Kemasyarakatan Sipitang (PSKKS)
   • Persatuan Kebajikan Than Hsiang Mitra Malaysia
   • Pertubuhan Pembangunan Usahawan Sabah (PERUSA)
   • Kelab Belia Kampung Bariawa Laut Bersatu Jaya
   • Persatuan Pesara Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) Kuala Lumpur dan Selangor
   • Persatuan Veteran MAYC Malaysia
   • Kelab Rekreasi & Kebajikan India Sungai Petani, Kedah
   • Persatuan Penduduk Taman Bakar Arang, Sungai Petani
   • Persatuan Cendikyawan Telugu Malaysia (Telugu Intellectual Society Of Malaysia) (TISM)
   • Persatuan Informasi Pelancongan & Kesihatan Negeri Perak
   • Persatuan Wanita dan Ibu Tunggal Nur Iman, Batu Caves Selangor
   • Persatuan Kebajikan Than Mitra Malaysia (Thang Hsiang Mitra Welfare Association, Malaysia)
   • Majlis Pusat Kebajikan Semalaysia (The Central Welfare Council of Malaysia) (MPKSM)
   • Pusat Kaunseling Agape Malaysia (Agape Counselling Centre Malaysia)
   • Persatuan Belia Teluk Ketapang
   • Persatuan Dakwah Hidayatul Islamiah Kelantan
   • Focus on the Family Malaysia
   • Pertubuhan Pembangunan Wanita Tamarai Pulau Pinang
   • Persatuan Hainan Selangor & Wilayah Persekutuan
   • Persatuan Ibu Tunggal Negeri Melaka
  • Kesihatan Reproduktif
   • Persatuan Kanser Network Selangor dan Wilayah Persekutuan
   • Persatuan Perlindungan Wanita Ainul Mardiah (PPAIM) Kedah
   • Sabah Family Planning Association
   • Persatuan Sukarelawan Kanser Sabah
   • Pink Ribbon Wellness (L) Foundation
   • Pertubuhan Islam Seluruh Sabah
   • Persatuan Chegah Barah, Malaysia (The National Cancer Society of Malaysia)
   • Persatuan Seniman Malaysia
   • Persatuan Endometriosis Selangor dan Kuala Lumpur (MyEndosis)