REMAJA DAN KANAK-KANAK

Direktori Remaja dan Kanak-kanak memaparkan pautan kepada informasi dan aplikasi interaktif remaja manakala kanak-kanak memaparkan pautan kepada perkhidmatan perlindungan kepada kanak-kanak di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat(JKM), Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

Definisi Kanak-kanak
Kanak-kanak di bawah umur 18 tahun yang memerlukan jagaan, pemeliharaan, perlindungan dan pemuliharaan mengikut takrifan Akta Kanak-kanak 2001.

Definisi Remaja
Remaja yang berumur 13 hingga 24 tahun dan belum berkahwin

 1. Pusat Remaja KafeTEEN
 2. Program Vaksinasi HPV
 3. Aplikasi Interaktif Remaja myKafeTEEN
 4. Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)
 5. Kementerian Belia dan Sukan (KBS)
 6. Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia
 7. My Positive Teen
 8. Video Cegah Pembuangan Bayi
 9. Public Service Awareness Jenayah Seksual Terhadap Kanak-Kanak Bil.1
 10. Public Service Awareness Jenayah Seksual Terhadap Kanak-Kanak Bil.2
 11. Public Service Awareness Jenayah Seksual Terhadap Kanak-Kanak Bil.3
 12. Public Service Awareness Jenayah Seksual Terhadap Kanak-Kanak Bil.4
 13. Public Service Awareness Jenayah Seksual Terhadap Kanak-Kanak Bil.5